ธนาคารอิสลาม

iBank เผยโรดแมป3ปีนำธนาคารฯสู่ความเชื่อมั่น

สำนักข่าวอะลามี่ : ผู้บริหารไอแบงก์ เดินสายโรดโชว์สัมนาจัดทำแผนปฎิบัติการสนับสนุนเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ฟื้นฟูและแผนธุรกิจธนาคารอิสลามฯ เผยโรดแมป ปี 2558 เป็นปีแห่งการปรับปรุงองค์กร ปี 2559   เป็นปีแห่งการเติบโตและการมีเสถียรภาพ และปี 2560  เป็นปีแห่งความเชื่อมั่น          ...
ธนาคารอิสลาม

ทุกคนต้องรู้! หลักการธนาคารอิสลาม

ธนาคารอิสลามวางรากฐานอยู่บนหลักการหุ้นส่วน กล่าวคือ ทั้งระบบธนาคาร ผู้ถือหุ้น ผู้ฝากเงิน ผู้ลงทุน และผู้ยืม จะร่วมกันเป็นหุ้นส่วน หลักการนี้จะทำให้ทุนและแรงงานสามารถรวมกันได้ในฐานะหุ้นส่วนในการประกอบการ การรวมดังกล่าวมิใช่เป็นการรวมตัวกันแต่เฉพาะด้านวัตถุอย่างที่คนในปัจจุบันเข้าใจกันแต่เพียงอย่างเดียว แต่การรวมกันของอิสลามมีความหมายมากไปกว่านั้น เพราะว่าอิสลามได้วางหลักจริยธรรมทางเศรษฐกิจเอาไว้ โดยนำเอาคุณค่าทางด้านวัตถุและจิตใจมารวมเข้าไว้ด้วยกันในการกำหนดพฤติกรรมของระบบเศรษฐกิจ และแนวทางจริยธรรมทางเศรษฐกิจของอิสลามจะบังเกิดขึ้นมาก็ต่อเมื่อได้มีการนำเอาหลักการหุ้นส่วนมาใช้  กลไกของระบบธนาคารอิสลาม          เนื่องจากระบบธนาคารอิสลามตั้งอยู่บนหลักการหุ้นส่วนและไม่มีดอกเบี้ย ดังนั้น ปัญหาเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยแก่ผู้ฝากเงินหรือคิดดอกเบี้ยจากผู้มากู้จึงไม่เกิดขึ้น...

ธนาคารอิสลาม

7 ข้อเสนอแนะ! สำหรับแผนฟื้นฟูกิจการของธนาคารอิสลามแบงก์อย่างเข้มงวด

สำนักจุฬาราชมนตรีซึ่งเป็นตัวแทนของชาวมุสลิมไทยทั่วประเทศไทย ได้ส่งหนังสือวันที่ 15 กันยาย 2557 ถึงนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ขอให้ทบทวนแผนการฟื้นฟูการดำเนินธุรกิจของธนาคาอิสลาม เนื่องจาก ได้เล็งเห็นถึงการดำเนินธุรกิจของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเป็นเวลากว่า 10 ปี ซึ่งในปัจจุบันได้แสดงถึงความล้มเหลวในการบริหารกิจการอย่างสิ้นเชิง มีผลประกอบการที่เป็นปัญหาเรื้อรัง และมีหนี้เสียจำนวนมาก โดยสำนักจุฬาราชมนตรี ได้มีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาแผนฟื้นฟูกิจการของธนาคารอิสลามแบงก์อย่างเข้มงวด ดังนี้...
ธนาคารอิสลาม

iBank จัดโครงการไกล่เกลี่ยแก้ปัญหาหนี้เสีย

              ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จัดโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ยธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ” เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพอิสระรายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและวาตภัยปี 2553 (PSA)    ตามที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เปิดให้บริการโครงการสินเชื่อจุลภาค โดยกลุ่มงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เป็นผู้รับผิดชอบ โดยดำเนินการอำนวยสินเชื่อตามนโยบายของรัฐบาลและนโยบายธนาคารให้แก่ประชาชนทั่วไปและประชาชนในระดับรากหญ้า ผ่าน...
ธนาคารอิสลาม

ไอแบงก์ ออกแคมเปญใหม่ เปิดบัญชีเงินฝากอัล-ฮัจญ์ อาจมีโอกาสไปทำฮัจย์ ฟรี!

          ดร.ครรชิต สิงห์สุวรรณ์ รักษาการผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย กล่าวว่า แคมเปญเงินฝากอัล ฮัจย์ เป็นแคมเปญที่ธนาคารออกมาเพื่อให้โอกาสแก่พี่น้องมุสลิมได้ไปทำฮัจย์ฟรี โดยธนาคารจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมด มูลค่ารางวัลละ 180,000 บาท จำนวน 4 รางวัล ทั้งนี้ผู้ฝากจะต้องทำการเปิดบัญชีกับธนาคาร และ...
ธนาคารอิสลาม

iBank ผ่านวิกฤติ ICU ชู SMEs Halal รับตลาด AEC

            นิตยสาร ดิ อะลามี่ ฉบับนี้ ได้รับเกียรติจาก รักษาการผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ” ดร.ครรชิต สิงห์สุวรรณ์ ” นั่งจับเข่าคุย ถึงสถานการณ์การเงิน และสภาพคล่องของธนาคาร ตลอดจนแผนในอนาคต เพื่อนำพาองค์กรสู่การยอมรับ             บนเส้นทางธนาคารอิสลามฯ 10 ปีทีผ่านมา ล้มลุกคลุกคลาน ทั้งจากปัจจัยภายใน...
ธนาคารอิสลาม

ไอแบงก์ลุยขายประกันตะกาฟุล  หวังเพิ่มรายได้ค่าธรรมเนียมของธนาคาร

                  ไอแบงก์ลุยขายประกันตะกาฟุล ผ่าน 129 สาขา ตั้งเป้าสร้างกองทุนตะกาฟุลโตขึ้นกว่า 1 พันล้านบาทหวังเพิ่มรายได้ค่าธรรมเนียมของธนาคาร,ดร.ครรชิต สิงห์สุวรรณ์ รักษาการผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตมีบทบาทสำคัญเป็นอย่างมากในระบบการเงินการธนาคาร เนื่องจากในปัจจุบัน ธนาคารชั้นนำต่างๆได้ให้ความสำคัญแก่การให้บริการประกันประเภทต่างๆ...
ธนาคารอิสลาม

หลักการธนาคารอิสลามและการกู้ยืมซับไพรม์

คำสอนทางศาสนาที่อยู่เบื้องหลังการเงินอิสลามเป็นคำสอนเรื่องความยุติธรรมในสัญญาการเงินเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดถูกเอาเปรียบ ริบา(ดอกเบี้ย)เป็นแหล่งที่มาอย่างหนึ่งของการขูดรีดและเอาเปรียบ โดยเฉพาะในกรณีของการกู้ยืมซับไพรม์ซึ่งคิดอัตราดอกเบี้ยสูงสุดแก่ผู้มีรายได้ต่ำ ธนาคารระบบดอกเบี้ยให้เหตุผลว่าการคิดดอกเบี้ยในอัตราสูงเช่นนั้นเพราะมีความเสี่ยงสูง แต่คนที่มีรายได้ต่ำซึ่งมีโอกาสหางานใหม่ได้ยากกว่าไม่สามารถที่จะจ่ายดอกเบี้ยได้ แต่ระบบสินเชื่อบ้านของอิสลามเป็นเรื่องของความเสี่ยงร่วมกันระหว่างธนาคารกับลูกค้ามากกว่าที่จะโอนความเสี่ยงทั้งหมดไปให้ลูกค้าอย่างเดียว ภายใต้สัญญาหุ้นส่วนที่ธนาคารค่อยๆลดหุ้นส่วนของตนลง(มุชารอก๊ะฮฺมุตะนากิเซาะฮฺ)ซึ่งใช้กันโดยทั่วไปนั้น ธนาคารและลูกค้าจะจับมือกันในฐานะหุ้นส่วนโดยธนาคารจัดหาเงิน 90% ของราคาซื้อและลูกค้าหามาเข้าหุ้นที่เหลืออีก 10% ธนาคารจะมีรายได้จากค่าเช่าบ้านที่ลูกค้าจ่ายให้แก่หุ้นที่ธนาคารเป็นเจ้าของ หลังจากนั้น ในระยะเวลา 10-20 ปี ลูกค้าก็จะค่อยๆซื้อหุ้นในบ้านที่ธนาคารมีกรรมสิทธิ์อยู่จนกระทั่งหุ้นของธนาคารเป็นของตัวเองทั้งหมด ในกรณีที่มีการผิดนัดชำระ ธนาคารอาจจะให้ลูกค้ายืมเงินไปจ่ายค่าเช่าโดยไม่คิดดอกเบี้ย...
ธนาคารอิสลาม

ไอแบงก์ตั้งเป้าสางหนี้เน่าเหลือ1หมื่นล้าน

อิสลามแบงก์ตั้งเป้าบริหารหนี้เสียเหลือ 1 หมื่นล้านบาทในปีนี้ จากยอดหนี้เสียคงค้าง หมื่นล้านบาท หรือ 29% ของสินเชื่อคงค้าง นายครรชิต สิงห์สุวรรณ รักษาการผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (อิสลามแบงก์) เปิดเผยเป้าหมายการดำเนินงานของธนาคารในปี 2557ว่า ในปีดังกล่าวธนาคารจะสามารถทำกำไรได้มากกว่าปี 2556 ที่มีกำไร 2,700...
ข่าวการเงินอิสลาม

ธนาคารความรู้สู่ภูมิปัญญา จากนักคิดรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ

         ในช่วง 10 ปีมานี้ คนเอเชียเริ่มตื่นตัวเรื่องความรู้และภูมิปัญญาของชนชาติตน เริ่มมีแนวคิดที่จะแก้ปัญหาและพัฒนาประเทศด้วยความรู้ของตนเองกันมากขึ้นคุณมูฮัมหมัด ยูนุส (Muhammad Yunus)นักเศรษฐศาสตร์เจ้าของรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพประจำปี ค.ศ. 2006 ชาวบังคลาเทศ ผู้ก่อตั้งธนาคารกรามีน (Grameen Bank) ‘ธนาคารเพื่อคนจน’ แห่งแรกของโลก เป็นนักธุรกิจเพื่อสังคมที่โด่งดังที่สุดในโลก ถึงเขาจะจบปริญญาเอกด้านเศรษฐศาสตร์...
ธนาคารอิสลาม

ข้อเปรียบเทียบการดำเนินงานของธนาคารอิสลามกับธนาคารพาณิชย์ทั่วไป

ข้อเปรียบเทียบของการดำเนินงานของธนาคารอิสลามกับธนาคารพาณิชย์ทั่วไปมีรายละเอียดดังต่อไปนี้:   ธนาคารอิสลามและสถาบันการเงินอิสลาม : ยึดการค้าขายหรือการให้เช่าเป็นหลัก ทำสัญญาในสินทรัพย์ที่จับต้องได้ ยึดตามการแบ่งปันผลกำไรของด้านเงินฝาก และยึดตามผลตอบแทนจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจของด้านสินทรัพย์ มีส่วนร่วมในเศรษฐกิจที่แท้จริงอย่างกระตือรือร้น   ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินทั่วไป : ยึดดอกเบี้ยเป็นหลัก ทำสัญญาในตัวเงินหรือเอกสาร ยึดตามผลตอบแทนคงที่ของทั้งสองด้านของงบดุล ขยายสินเชื่อให้ธุรกิจเพื่อการค้า      ...
การเงินอิสลาม

กฎหมายชาริอะฮ์กับการสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ

ในปัจจุบันนี้มีผู้นับถือศาสนาอิสลามมากกว่า 2 พันล้านคน ซึ่งทำให้ในโลกปัจจุบัน ตลาดทุนอิสลามทั่วโลกมีการเติบโตแบบก้าวกระโดด เนื่องจากชาวมุสลิมต้องการบริการทางด้านการเงินและการลงทุนที่มีความสอดคล้องกับกฎหมายชาริอะฮ์อิสลามและความเชื่อทางศาสนาทำให้ปัจจุบันนี้มีสถาบันการเงิน ไม่ว่าจะเป็นธนาคารอิสลาม สหกรณ์อิสลาม และสถาบันการเงินที่ไม่ใช่อิสลาม ได้กระโดดเข้ามาร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าที่นับถือศาสนาอิสลามเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ            สำหรับ ชาริอะฮ์ หรือ กฎหมายอิสลาม นั้นสามารถนำไปใช้กับทุกๆด้านของชีวิตชาวมุสลิม รวมทั้งด้านการเงิน รากฐานของการธนาคารอิสลามอยู่บนข้อเท็จจริงที่ว่าเงินนั้นไม่มีมูลค่าที่แท้จริงในตัวมันเอง...
การเงินอิสลาม

เครื่องมือธุรกรรมทางการเงินอิสลาม

หลักการและแนวคิดในการดำเนินงานของสถาบันการเงินอิสลาม  ด้วยพระนามของอัลลอฮฺผู้ทรงเมตตาและปราณีเสมอ ขอความสันติสุขจงประสบแด่ท่านศาสดามุฮัมหมัด สมาชิกในครอบครัว ซอฮาบะฮ์และผู้ปฏิบัติตามท่านจนกระทั่งวันกิยามะฮ์ จากการที่ภาครัฐได้มีนโยบายจัดตั้งธนาคารอิสลามขึ้นในประเทศไทยโดยได้ออกกฎหมายธนาคารอิสลามและได้จัดตั้งธนาคารอย่างเป็นรูปธรรมขึ้นมา  ในขณะที่ภาคเอกชนได้มีการดำเนินการธุรกิจประกันตามหลักการอิสลาม และภาคประชาชนก็ได้มีการจัดตั้งสหกรณ์อิสลามหรือกลุ่มออมทรัพย์อิสลามขึ้นมาในชุมชนทั่วทุกภาคของประเทศ   ซึ่งสามารถถือได้ว่าองค์กรธุรกิจเหล่านั้นเป็นสถาบันการเงินอิสลาม เพื่อเป็นการมีส่วนร่วมในการนำความเข้าใจเกี่ยวกับสถาบันการเงินอิสลามสู่มุสลิมมากขึ้น ผู้เขียนใคร่เสนอเรื่องนี้ขึ้นโดยเริ่มจากหลักการและแนวคิดในการดำเนินงานและเครื่องมือทางการเงินที่สถาบันการเงินนำไปใช้ในการประกอบธุรกรรมทางการเงินตามหลักศาสนาอิสลาม อัดดีนุลอิสลามหรือภาษาไทยเรียกว่าศาสนาอิสลามนั้นคือวิถีชีวิตของมนุษย์ที่อัลลออฮฺประทานลงมาดังที่อัลลอฮฺกล่าวในอัลกุรอานว่า إن الدين عند الله الإسلام ความว่า  “แท้จริงศาสนา ณ...
ธนาคารอิสลาม

พรบ.ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย พ.ศ.2545

         แนวคิดในการจัดตั้งธนาคารอิสลามได้ริเริ่มขึ้นจากความต้องการของชาวมุสลิมโดยเฉพาะในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เนื่องจากประชากรส่วนใหญ่ในพื้นที่เป็นชาวมุสลิมที่ดำเนินชีวิตตามหลักการอิสลาม โดยในปี พ.ศ. 2541 รัฐบาลจึงผลักดันให้ธนาคารอิสลามเกิดขึ้นในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อสนองความต้องการสำหรับชาวไทยมุสลิมให้มีช่องทางทางการเงินที่ถูกต้องตามหลักการอิสลาม      แต่ด้วยความตั้งใจของรัฐบาลที่จะให้ธนาคารอิสลามถูกจัดตั้งขึ้นอย่างเป็นเอกเทศและถูกต้องตามกฎหมาย จึงได้มอบหมายให้กระทรวงการคลังจัดเตรียมพระราชบัญญัติธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนำเสนอสภาผู้แทนราษฎร พิจารณาผ่านออกมาเป็นกฎหมายและสำเร็จในเดือนตุลาคมพ.ศ....
ธนาคารอิสลาม

“ไอแบงก์” เจาะสหกรณ์อิสลาม ขยายฐานธุรกิจ

“ไอแบงก์” ขยายพันธมิตรทางธุรกิจ จับมือเครือข่ายสหกรณ์อิสลามเกือบ 40 แห่งทั่วประเทศ โดยมีพันธกิจหลักคือ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างกัน พร้อมสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน และเงินลงทุนในระยะยาวแก่ลูกค้าของสหกรณ์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ขยายพันธมิตรทางธุรกิจ จับมือเครือข่ายสหกรณ์อิสลาม ในงานเสวนา “ทิศทางความร่วมมือระหว่างธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย กับสหกรณ์อิสลามภาคใต้” โดยได้รับเกียตริจาก ดร.วรวิทย์ บารู สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดปัตตานี...
ข่าวการเงินอิสลาม

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย(Islamic Bank of Thailand)

  วิสัยทัศน์/แผนการดำเนินงานวิสัยทัศน์เป็นธนาคารอิสลาม วิสัยทัศน์/แผนการดำเนินงานวิสัยทัศน์เป็นธนาคารอิสลามที่ก้าวไปสู่ความเป็นเลิศด้าน Retail Banking ระดับ 1 ใน 3 ของภูมิภาคเอเชีย โดยมีพันธกิจ คือ 1) มีบริการที่เป็นเลิศ ด้วยมิติของความถูกต้อง รวดเร็ว และประทับใจ (Services Excellence) ...
ธนาคารอิสลาม

ระบบธนาคารอิสลามเทียบกับระบบธนาคารพาณิชย์

ธนาคารพาณิชย์ ทั่วไป เป็นองค์การที่เป็นศูนย์รวมแหล่งระดมเงินทุน จากผู้มีเงินออม ทำหน้าที่ให้บริการทางการเงินแก่ผู้ที่ต้องการเก็บรักษาเงิน และ ประกอบธุรกรรมทางการเงินซึ่งดำเนินธุรกิจตามหลักทฤษฎีดอกเบี้ยเป็นพื้นฐาน สำหรับธนาคารอิสลามนั้นทำหน้าที่เหมือนกับธนาคารพาณิชย์ทั่วไป แต่ดำเนินธุรกิจตามทฤษฎีตัวแทนทางการเงินที่ไม่เกี่ยวข้องกับระบบดอกเบี้ย ธนาคารพาณิชย์ และ ธนาคารอิสลามมีความแตกต่างที่สำคัญคือ ระบบผลตอบแทนกล่าวคือ ในระบบธนาคารอิสลามนั้นใช้ระบบแบ่งปันผลกำไรขาดทุน (Profit and losssharing / PLS) แทนระบบดอกเบี้ยในส่วนของการบริหารจัดการของธนาคารอิสลามนั้นอยู่บนพื้นฐานของหลักการของศาสนาอิสลาม ที่เกี่ยวกับการอนุมัติ (หะลาล) และการไม่อนุมัติ...
ธนาคารอิสลาม

ระบบธนาคารอิสลาม(Islamic Bank) คืออะไร

หลักการขั้นพื้นฐานของธนาคารอิสลาม ตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลักการถือหุ้นส่วนร่วมกันกล่าวคือ ทั้งระบบธนาคาร ผู้ถือหุ้นส่วน ผู้ฝากเงิน ผู้ลงทุนและผู้กู้ยืมจะร่วมกันอยู่ในฐานะหุ้นส่วน หลักการนี้จะทำให้ทุนและแรงงานสามารถรวมกันได้ในฐานะหุ้นส่วนเพื่อประกอบการการผลิตทางเศรษฐกิจ รายได้จากการประกอบการต่าง ๆ ของธนาคารจะนำมาแบ่งให้แก่หุ้นส่วนอย่างยุติธรรม หลังจากหักค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทั้งหมดของการดำเนินงานระหว่างปีแล้ว หลักการดังกล่าวนี้ไม่เพียงแต่จะนำมาใช้ได้ภายในระบบธนาคารเท่านั้น แต่ยังสามารถนำไปใช้ในกิจกรรมทางเศรษฐกิจส่วนอื่น ๆ ได้อีกเช่น กิจการอุตสาหกรรม การพานิชย์...
ธนาคารอิสลาม

การหาเงินทุนของธนาคารอิสลาม

      ธนาคาร หมายถึง นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายบริษัท หรือ บริษัทมหาชนจำกัด ที่ใช้ชื่อหรือคำแสดงชื่อว่า ธนาคาร ซึ่งประกอบธุรกิจเกี่ยวกับเงินและธุรกิจหลักทรัพย์ ส่วนธนาคารพาณิชย์ หมายถึง ธนาคารที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจประเภทรับฝากเงินที่ต้องจ่ายคืนเมื่อทวงถามหรือเมื่อสิ้นระยะเวลาที่กำหนดไว้ และใช้ประโยชน์เงินนั้นในทางหนึ่งหรือหลายทาง เช่น ให้สินเชื่อ ซื้อขายตั๋วแลกเงินหรือตราสารเปลี่ยนมืออื่นใด ซื้อขายเงินปริวรรตต่างประเทศ...
ธนาคารอิสลาม

ธนาคารอิสลามฯในกระแสแรงบีบ แห่งมหาสมุทรดอกเบี้ย

ธนาคารอิสลามฯในกระแสแรงบีบ แห่งมหาสมุทรดอกเบี้ยผ่านมุมมอง ” ดร.อณัส อมาตยกุล“ ประธานบอร์ดชะรีอะฮ์ไอแบงก์ สำนักข่าวอะลามี่ : การกำเนิดของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เมื่อกว่า10ปีที่ผ่านมา ทำให้ระบบการเงินการธนาคารอิสลามในประเทศไทย ตื่นตัวท่ามกลางการเรียนรู้เรื่องใหม่ๆ พร้อมกับที่ธนาคารอิสลามฯ ต้องรับคำถามมากมายว่าปลอดดอกเบี้ยจริงหรือไม่ ส่งผลกระทบเรื่องความเชื่อมั่น     นิตยสาร ดิ อะลามี่ ฉบับนี้เราจะมารู้จักระบบการเงินแบบชะรีอะฮ์ โดยผ่านมุมมอง ” ดร.อณัส อมาตยกุล“(...
ธนาคารอิสลาม

ใครคือเจ้าของธนาคารโลก

ประธานาธิบดีสหรัฐฯ บารัค โอบามา เสนอชื่อนาย จิมยองคิม ชาวอเมริกันเชื้อสายเกาหลี ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนา เป็นผู้สมัครจากสหรัฐฯ ดร. Jim Yong Kim เคยเป็นผู้นำโครงการต่อสู้โรคเอดส์ของสหประชาชาติและเป็นผู้ก่อตั้งองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรเพื่อสนับสนุนการดูแลรักษาสุขภาพประชากรทั่วโลก ปัจจุบันดำรงตำแหน่งอธิการบดี Dartmouth College ในการชิงตำแหน่งประธานธนาคารโลก นอกจากนี้ยังมีผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานธนาคารโลกอีก 2...
ธนาคารอิสลาม

บอร์ดชารีอะฮ์ ธนาคารอิสลาม ใหม่(New!)

 ธนาคารอิสลามปรับบอร์ด ชารีอะฮ์ ใหม่ โดยให้คณะที่ปรึกษาธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยมีอำนาจหน้าที่ให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำคณะกรรมการธนาคารเกี่ยวกับหลักการอิสลามที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของธนาคารไม่ขัดต่อหลักการของศาสนาอิสลาม โดยมีรายชื่อดังนี้  ดร อณัส อมาตยกุล รศ อัลดุลเลาะ อับรู ดร มะรอนิง สาแลมิง นายปราโมทย์ สมะดี นายเสนีย์ อยู่เป็นสุข
ธนาคารอิสลาม

ไอแบงก์ยึดหลักชะรีอะฮ์ เปิดตัวโครงการ “ความสะอาดเป็นส่วนหนึ่งของความศรัทธา” รุกหนักปล่อยสินเชื่อรายย่อย เจาะตลาดเป้าหมาย

ไอแบงก์ยึดหลักชะรีอะฮ์  เปิดตัวโครงการ “ความสะอาดเป็นส่วนหนึ่งของความศรัทธา” รุกหนักปล่อยสินเชื่อรายย่อย เจาะตลาดเป้าหมาย ร้านค้า แผงลอยรถเข็น ขายอาหารเครื่องดื่ม  นำร่องพื้นที่กทม. 5 พันราย  นายบัณฑิต โสตถิพลาฤทธิ์  ประธานกรรมการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  เปิดเผยว่า โครงการ “ความสะอาดเป็นส่วนหนึ่งของความศรัทธา” ได้วางเป้าหมายมุ่งเน้นไปที่ลูกค้า ผู้ทำธุรกิจประกอบอาหารและเครื่องดื่ม โดยตั้งเป้าว่าจะสามารถกระจายโครงการดังกล่าว สู่ผู้ประกอบการอาหารและเครื่องดื่มที่เป็นลักษณะร้านค้า แผงลอย...
ธนาคารอิสลาม

หลักการธนาคารอิสลาม(Principle of Islamic Bank)

         ธนาคารอิสลามวางรากฐานอยู่บนหลักการหุ้นส่วน กล่าวคือ ทั้งระบบธนาคาร ผู้ถือหุ้น ผู้ฝากเงิน ผู้ลงทุน และผู้ยืม จะร่วมกันเป็นหุ้นส่วน หลักการนี้จะทำให้ทุนและแรงงานสามารถรวมกันได้ในฐานะหุ้นส่วนในการประกอบการ การรวมดังกล่าวมิใช่เป็นการรวมตัวกันแต่เฉพาะด้านวัตถุอย่างที่คนในปัจจุบันเข้าใจกันแต่เพียงอย่างเดียว แต่การรวมกันของอิสลามมีความหมายมากไปกว่านั้น เพราะว่าอิสลามได้วางหลักจริยธรรมทางเศรษฐกิจเอาไว้ โดยนำเอาคุณค่าทางด้านวัตถุและจิตใจมารวมเข้าไว้ด้วยกันในการกำหนดพฤติกรรมของระบบเศรษฐกิจ และแนวทางจริยธรรมทางเศรษฐกิจของอิสลามจะบังเกิดขึ้นมาก็ต่อเมื่อได้มีการนำเอาหลักการหุ้นส่วนมาใช้ กลไกของระบบธนาคารอิสลาม          เนื่องจากระบบธนาคารอิสลามตั้งอยู่บนหลักการหุ้นส่วนและไม่มีดอกเบี้ย...
ธนาคารอิสลาม

รูปแบบการให้บริการของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

เมื่อพระราชบัญญัติก่อตั้งธนาคารอิสลามมีผลบังคับใช้ ทำให้มีการก่อตั้งธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยขึ้น โดยได้ระดมผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญร่วมกันวางระบบธนาคารปลอดดอกเบี้ย ซึ่งรูปแบบการให้บริการของธนาคารปลอดดอกเบี้ยเป็นอย่างไร ฉบับนี้ “รอบรู้เศรษฐกิจการเงินอิสลาม” มีคำตอบ….. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2546 ปัจจุบันมีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลัง  โดยมีวัตถุประสงค์ในการเป็นกลไกระดมเงินออมและการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ เพื่อสนับสนุนธุรกรรมทางการเงินแก่ประชาชน ผู้ประกอบการโดยเฉพาะมุสลิม และเป็นทางเลือกในการออมและการลงทุนของประชาชนทั่วไป ธนาคารอิสลามฯประกอบธุรกิจทางการเงินที่ไม่ผูกพันกับดอกเบี้ย แต่อยู่บนหลักการที่มีความเสี่ยงร่วมกัน มีคณะที่ปรึกษาด้านศาสนาให้คำแนะนำ ตรวจสอบ...
ธนาคารอิสลาม

การก่อตั้งธนาคารอิสลามในประเทศไทย

ในประเทศไทยมีมุสลิมหรือผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามประมาณ 8 ล้านคน ซึ่งถือเป็นอันดับสองของประเทศ โดยส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และมีความต้องการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ไม่ขัดต่อหลักศาสนา และแตกต่างจากระบบธนาคารพาณิชย์ทั่วไปที่ดาเนินธุรกรรมเกี่ยวข้องกับดอกเบี้ย ซึ่งเป็นข้อห้ามของศาสนา ทาให้มีการผลักดันในการก่อตั้งธนาคารอิสลามขึ้นในประเทศไทย โดยแนวความคิดครั้งแรกมีขึ้นในปี พ.ศ. 2537 เมื่อรัฐบาลไทยได้ลงนามใน “โครงการพัฒนาสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ” ระหว่าง อินโดนีเซีย มาเลเซีย...
ธนาคารอิสลาม

จุดกำเนิดระบบธนาคารอิสลาม(Islamic Bank)

“ท่านศาสนฑูตได้สาปแช่งผู้ที่กินดอกเบี้ย ผู้ที่ให้ดอกเบี้ยกับผู้ที่กินดอกเบี้ย ผู้ที่บันทึกดอกเบี้ย ผู้ที่เป็นพยานทั้งสองเกี่ยวกับการกินดอกเบี้ย โดยที่ท่านศาสดาได้กล่าวว่า “พวกเขาทั้งหลายจะได้รับบาปเท่าเทียบกัน” (บันทึกโดยมุสลิม) คาสอนนี้เองจุดกาเนิดของการคิดค้นระบบธนาคารอิสลามขึ้น ในตอนนี้เรามาดูกันว่าต้นกำเนิดของระบบธนาคารอิสลามเกิดขึ้นมาได้อย่างไร จุดเริ่มต้นของระบบธนาคารอิสลามเกิดขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1963 ในประเทศอิยิปต์ โดยดร. Dr. Ahmad Elnaggar นักเศรษฐศาสตร์ชาวอียิปต์ได้ผลักดันการจัดตั้ง Mit Ghamr...
Translate »

View My Stats backlink seo ping