ธนาคารอิสลาม

iBank เผยโรดแมป3ปีนำธนาคารฯสู่ความเชื่อมั่น

สำนักข่าวอะลามี่ : ผู้บริหารไอแบงก์ เดินสายโรดโชว์สัมนาจัดทำแผนปฎิบัติการสนับสนุนเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ฟื้นฟูและแผนธุรกิจธนาคารอิสลามฯ เผยโรดแมป ปี 2558 เป็นปีแห่งการปรับปรุงองค์กร ปี 2559   เป็นปีแห่งการเติบโตและการมีเสถียรภาพ และปี 2560  เป็นปีแห่งความเชื่อมั่น          ...
ธนาคารอิสลาม

ทุกคนต้องรู้! หลักการธนาคารอิสลาม

ธนาคารอิสลามวางรากฐานอยู่บนหลักการหุ้นส่วน กล่าวคือ ทั้งระบบธนาคาร ผู้ถือหุ้น ผู้ฝากเงิน ผู้ลงทุน และผู้ยืม จะร่วมกันเป็นหุ้นส่วน หลักการนี้จะทำให้ทุนและแรงงานสามารถรวมกันได้ในฐานะหุ้นส่วนในการประกอบการ การรวมดังกล่าวมิใช่เป็นการรวมตัวกันแต่เฉพาะด้านวัตถุอย่างที่คนในปัจจุบันเข้าใจกันแต่เพียงอย่างเดียว แต่การรวมกันของอิสลามมีความหมายมากไปกว่านั้น เพราะว่าอิสลามได้วางหลักจริยธรรมทางเศรษฐกิจเอาไว้ โดยนำเอาคุณค่าทางด้านวัตถุและจิตใจมารวมเข้าไว้ด้วยกันในการกำหนดพฤติกรรมของระบบเศรษฐกิจ และแนวทางจริยธรรมทางเศรษฐกิจของอิสลามจะบังเกิดขึ้นมาก็ต่อเมื่อได้มีการนำเอาหลักการหุ้นส่วนมาใช้  กลไกของระบบธนาคารอิสลาม          เนื่องจากระบบธนาคารอิสลามตั้งอยู่บนหลักการหุ้นส่วนและไม่มีดอกเบี้ย ดังนั้น ปัญหาเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยแก่ผู้ฝากเงินหรือคิดดอกเบี้ยจากผู้มากู้จึงไม่เกิดขึ้น...
ธนาคารอิสลาม

7 ข้อเสนอแนะ! สำหรับแผนฟื้นฟูกิจการของธนาคารอิสลามแบงก์อย่างเข้มงวด

สำนักจุฬาราชมนตรีซึ่งเป็นตัวแทนของชาวมุสลิมไทยทั่วประเทศไทย ได้ส่งหนังสือวันที่ 15 กันยาย 2557 ถึงนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ขอให้ทบทวนแผนการฟื้นฟูการดำเนินธุรกิจของธนาคาอิสลาม เนื่องจาก ได้เล็งเห็นถึงการดำเนินธุรกิจของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเป็นเวลากว่า 10 ปี ซึ่งในปัจจุบันได้แสดงถึงความล้มเหลวในการบริหารกิจการอย่างสิ้นเชิง มีผลประกอบการที่เป็นปัญหาเรื้อรัง และมีหนี้เสียจำนวนมาก โดยสำนักจุฬาราชมนตรี ได้มีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาแผนฟื้นฟูกิจการของธนาคารอิสลามแบงก์อย่างเข้มงวด ดังนี้...
ธนาคารอิสลาม

iBank จัดโครงการไกล่เกลี่ยแก้ปัญหาหนี้เสีย

              ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จัดโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ยธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ” เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพอิสระรายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและวาตภัยปี 2553 (PSA)    ตามที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เปิดให้บริการโครงการสินเชื่อจุลภาค โดยกลุ่มงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เป็นผู้รับผิดชอบ โดยดำเนินการอำนวยสินเชื่อตามนโยบายของรัฐบาลและนโยบายธนาคารให้แก่ประชาชนทั่วไปและประชาชนในระดับรากหญ้า ผ่าน...
ธนาคารอิสลาม

ไอแบงก์ ออกแคมเปญใหม่ เปิดบัญชีเงินฝากอัล-ฮัจญ์ อาจมีโอกาสไปทำฮัจย์ ฟรี!

          ดร.ครรชิต สิงห์สุวรรณ์ รักษาการผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย กล่าวว่า แคมเปญเงินฝากอัล ฮัจย์ เป็นแคมเปญที่ธนาคารออกมาเพื่อให้โอกาสแก่พี่น้องมุสลิมได้ไปทำฮัจย์ฟรี โดยธนาคารจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมด มูลค่ารางวัลละ 180,000 บาท จำนวน 4 รางวัล ทั้งนี้ผู้ฝากจะต้องทำการเปิดบัญชีกับธนาคาร และ...
ธนาคารอิสลาม

iBank ผ่านวิกฤติ ICU ชู SMEs Halal รับตลาด AEC

            นิตยสาร ดิ อะลามี่ ฉบับนี้ ได้รับเกียรติจาก รักษาการผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ” ดร.ครรชิต สิงห์สุวรรณ์ ” นั่งจับเข่าคุย ถึงสถานการณ์การเงิน และสภาพคล่องของธนาคาร ตลอดจนแผนในอนาคต เพื่อนำพาองค์กรสู่การยอมรับ             บนเส้นทางธนาคารอิสลามฯ 10 ปีทีผ่านมา ล้มลุกคลุกคลาน ทั้งจากปัจจัยภายใน...
ธนาคารอิสลาม

ไอแบงก์ลุยขายประกันตะกาฟุล  หวังเพิ่มรายได้ค่าธรรมเนียมของธนาคาร

                  ไอแบงก์ลุยขายประกันตะกาฟุล ผ่าน 129 สาขา ตั้งเป้าสร้างกองทุนตะกาฟุลโตขึ้นกว่า 1 พันล้านบาทหวังเพิ่มรายได้ค่าธรรมเนียมของธนาคาร,ดร.ครรชิต สิงห์สุวรรณ์ รักษาการผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตมีบทบาทสำคัญเป็นอย่างมากในระบบการเงินการธนาคาร เนื่องจากในปัจจุบัน ธนาคารชั้นนำต่างๆได้ให้ความสำคัญแก่การให้บริการประกันประเภทต่างๆ...
ธนาคารอิสลาม

หลักการธนาคารอิสลามและการกู้ยืมซับไพรม์

คำสอนทางศาสนาที่อยู่เบื้องหลังการเงินอิสลามเป็นคำสอนเรื่องความยุติธรรมในสัญญาการเงินเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดถูกเอาเปรียบ ริบา(ดอกเบี้ย)เป็นแหล่งที่มาอย่างหนึ่งของการขูดรีดและเอาเปรียบ โดยเฉพาะในกรณีของการกู้ยืมซับไพรม์ซึ่งคิดอัตราดอกเบี้ยสูงสุดแก่ผู้มีรายได้ต่ำ ธนาคารระบบดอกเบี้ยให้เหตุผลว่าการคิดดอกเบี้ยในอัตราสูงเช่นนั้นเพราะมีความเสี่ยงสูง แต่คนที่มีรายได้ต่ำซึ่งมีโอกาสหางานใหม่ได้ยากกว่าไม่สามารถที่จะจ่ายดอกเบี้ยได้ แต่ระบบสินเชื่อบ้านของอิสลามเป็นเรื่องของความเสี่ยงร่วมกันระหว่างธนาคารกับลูกค้ามากกว่าที่จะโอนความเสี่ยงทั้งหมดไปให้ลูกค้าอย่างเดียว ภายใต้สัญญาหุ้นส่วนที่ธนาคารค่อยๆลดหุ้นส่วนของตนลง(มุชารอก๊ะฮฺมุตะนากิเซาะฮฺ)ซึ่งใช้กันโดยทั่วไปนั้น ธนาคารและลูกค้าจะจับมือกันในฐานะหุ้นส่วนโดยธนาคารจัดหาเงิน 90% ของราคาซื้อและลูกค้าหามาเข้าหุ้นที่เหลืออีก 10% ธนาคารจะมีรายได้จากค่าเช่าบ้านที่ลูกค้าจ่ายให้แก่หุ้นที่ธนาคารเป็นเจ้าของ หลังจากนั้น ในระยะเวลา 10-20 ปี ลูกค้าก็จะค่อยๆซื้อหุ้นในบ้านที่ธนาคารมีกรรมสิทธิ์อยู่จนกระทั่งหุ้นของธนาคารเป็นของตัวเองทั้งหมด ในกรณีที่มีการผิดนัดชำระ ธนาคารอาจจะให้ลูกค้ายืมเงินไปจ่ายค่าเช่าโดยไม่คิดดอกเบี้ย...
ธนาคารอิสลาม

ไอแบงก์ตั้งเป้าสางหนี้เน่าเหลือ1หมื่นล้าน

อิสลามแบงก์ตั้งเป้าบริหารหนี้เสียเหลือ 1 หมื่นล้านบาทในปีนี้ จากยอดหนี้เสียคงค้าง หมื่นล้านบาท หรือ 29% ของสินเชื่อคงค้าง นายครรชิต สิงห์สุวรรณ รักษาการผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (อิสลามแบงก์) เปิดเผยเป้าหมายการดำเนินงานของธนาคารในปี 2557ว่า ในปีดังกล่าวธนาคารจะสามารถทำกำไรได้มากกว่าปี 2556 ที่มีกำไร 2,700...
ข่าวการเงินอิสลาม

ธนาคารความรู้สู่ภูมิปัญญา จากนักคิดรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ

         ในช่วง 10 ปีมานี้ คนเอเชียเริ่มตื่นตัวเรื่องความรู้และภูมิปัญญาของชนชาติตน เริ่มมีแนวคิดที่จะแก้ปัญหาและพัฒนาประเทศด้วยความรู้ของตนเองกันมากขึ้นคุณมูฮัมหมัด ยูนุส (Muhammad Yunus)นักเศรษฐศาสตร์เจ้าของรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพประจำปี ค.ศ. 2006 ชาวบังคลาเทศ ผู้ก่อตั้งธนาคารกรามีน (Grameen Bank) ‘ธนาคารเพื่อคนจน’ แห่งแรกของโลก เป็นนักธุรกิจเพื่อสังคมที่โด่งดังที่สุดในโลก ถึงเขาจะจบปริญญาเอกด้านเศรษฐศาสตร์...
ธนาคารอิสลาม

ข้อเปรียบเทียบการดำเนินงานของธนาคารอิสลามกับธนาคารพาณิชย์ทั่วไป

ข้อเปรียบเทียบของการดำเนินงานของธนาคารอิสลามกับธนาคารพาณิชย์ทั่วไปมีรายละเอียดดังต่อไปนี้:   ธนาคารอิสลามและสถาบันการเงินอิสลาม : ยึดการค้าขายหรือการให้เช่าเป็นหลัก ทำสัญญาในสินทรัพย์ที่จับต้องได้ ยึดตามการแบ่งปันผลกำไรของด้านเงินฝาก และยึดตามผลตอบแทนจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจของด้านสินทรัพย์ มีส่วนร่วมในเศรษฐกิจที่แท้จริงอย่างกระตือรือร้น   ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินทั่วไป : ยึดดอกเบี้ยเป็นหลัก ทำสัญญาในตัวเงินหรือเอกสาร ยึดตามผลตอบแทนคงที่ของทั้งสองด้านของงบดุล ขยายสินเชื่อให้ธุรกิจเพื่อการค้า      ...
การเงินอิสลาม

กฎหมายชาริอะฮ์กับการสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ

ในปัจจุบันนี้มีผู้นับถือศาสนาอิสลามมากกว่า 2 พันล้านคน ซึ่งทำให้ในโลกปัจจุบัน ตลาดทุนอิสลามทั่วโลกมีการเติบโตแบบก้าวกระโดด เนื่องจากชาวมุสลิมต้องการบริการทางด้านการเงินและการลงทุนที่มีความสอดคล้องกับกฎหมายชาริอะฮ์อิสลามและความเชื่อทางศาสนาทำให้ปัจจุบันนี้มีสถาบันการเงิน ไม่ว่าจะเป็นธนาคารอิสลาม สหกรณ์อิสลาม และสถาบันการเงินที่ไม่ใช่อิสลาม ได้กระโดดเข้ามาร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าที่นับถือศาสนาอิสลามเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ            สำหรับ ชาริอะฮ์ หรือ กฎหมายอิสลาม นั้นสามารถนำไปใช้กับทุกๆด้านของชีวิตชาวมุสลิม รวมทั้งด้านการเงิน รากฐานของการธนาคารอิสลามอยู่บนข้อเท็จจริงที่ว่าเงินนั้นไม่มีมูลค่าที่แท้จริงในตัวมันเอง...
การเงินอิสลาม

เครื่องมือธุรกรรมทางการเงินอิสลาม

หลักการและแนวคิดในการดำเนินงานของสถาบันการเงินอิสลาม  ด้วยพระนามของอัลลอฮฺผู้ทรงเมตตาและปราณีเสมอ ขอความสันติสุขจงประสบแด่ท่านศาสดามุฮัมหมัด สมาชิกในครอบครัว ซอฮาบะฮ์และผู้ปฏิบัติตามท่านจนกระทั่งวันกิยามะฮ์ จากการที่ภาครัฐได้มีนโยบายจัดตั้งธนาคารอิสลามขึ้นในประเทศไทยโดยได้ออกกฎหมายธนาคารอิสลามและได้จัดตั้งธนาคารอย่างเป็นรูปธรรมขึ้นมา  ในขณะที่ภาคเอกชนได้มีการดำเนินการธุรกิจประกันตามหลักการอิสลาม และภาคประชาชนก็ได้มีการจัดตั้งสหกรณ์อิสลามหรือกลุ่มออมทรัพย์อิสลามขึ้นมาในชุมชนทั่วทุกภาคของประเทศ   ซึ่งสามารถถือได้ว่าองค์กรธุรกิจเหล่านั้นเป็นสถาบันการเงินอิสลาม เพื่อเป็นการมีส่วนร่วมในการนำความเข้าใจเกี่ยวกับสถาบันการเงินอิสลามสู่มุสลิมมากขึ้น ผู้เขียนใคร่เสนอเรื่องนี้ขึ้นโดยเริ่มจากหลักการและแนวคิดในการดำเนินงานและเครื่องมือทางการเงินที่สถาบันการเงินนำไปใช้ในการประกอบธุรกรรมทางการเงินตามหลักศาสนาอิสลาม อัดดีนุลอิสลามหรือภาษาไทยเรียกว่าศาสนาอิสลามนั้นคือวิถีชีวิตของมนุษย์ที่อัลลออฮฺประทานลงมาดังที่อัลลอฮฺกล่าวในอัลกุรอานว่า إن الدين عند الله الإسلام ความว่า  “แท้จริงศาสนา ณ...
ธนาคารอิสลาม

พรบ.ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย พ.ศ.2545

         แนวคิดในการจัดตั้งธนาคารอิสลามได้ริเริ่มขึ้นจากความต้องการของชาวมุสลิมโดยเฉพาะในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เนื่องจากประชากรส่วนใหญ่ในพื้นที่เป็นชาวมุสลิมที่ดำเนินชีวิตตามหลักการอิสลาม โดยในปี พ.ศ. 2541 รัฐบาลจึงผลักดันให้ธนาคารอิสลามเกิดขึ้นในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อสนองความต้องการสำหรับชาวไทยมุสลิมให้มีช่องทางทางการเงินที่ถูกต้องตามหลักการอิสลาม      แต่ด้วยความตั้งใจของรัฐบาลที่จะให้ธนาคารอิสลามถูกจัดตั้งขึ้นอย่างเป็นเอกเทศและถูกต้องตามกฎหมาย จึงได้มอบหมายให้กระทรวงการคลังจัดเตรียมพระราชบัญญัติธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนำเสนอสภาผู้แทนราษฎร พิจารณาผ่านออกมาเป็นกฎหมายและสำเร็จในเดือนตุลาคมพ.ศ....
ธนาคารอิสลาม

“ไอแบงก์” เจาะสหกรณ์อิสลาม ขยายฐานธุรกิจ

“ไอแบงก์” ขยายพันธมิตรทางธุรกิจ จับมือเครือข่ายสหกรณ์อิสลามเกือบ 40 แห่งทั่วประเทศ โดยมีพันธกิจหลักคือ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างกัน พร้อมสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน และเงินลงทุนในระยะยาวแก่ลูกค้าของสหกรณ์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ขยายพันธมิตรทางธุรกิจ จับมือเครือข่ายสหกรณ์อิสลาม ในงานเสวนา “ทิศทางความร่วมมือระหว่างธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย กับสหกรณ์อิสลามภาคใต้” โดยได้รับเกียตริจาก ดร.วรวิทย์ บารู สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดปัตตานี...
ข่าวการเงินอิสลาม

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย(Islamic Bank of Thailand)

  วิสัยทัศน์/แผนการดำเนินงานวิสัยทัศน์เป็นธนาคารอิสลาม วิสัยทัศน์/แผนการดำเนินงานวิสัยทัศน์เป็นธนาคารอิสลามที่ก้าวไปสู่ความเป็นเลิศด้าน Retail Banking ระดับ 1 ใน 3 ของภูมิภาคเอเชีย โดยมีพันธกิจ คือ 1) มีบริการที่เป็นเลิศ ด้วยมิติของความถูกต้อง รวดเร็ว และประทับใจ (Services Excellence) ...
ธนาคารอิสลาม

ระบบธนาคารอิสลามเทียบกับระบบธนาคารพาณิชย์

ธนาคารพาณิชย์ ทั่วไป เป็นองค์การที่เป็นศูนย์รวมแหล่งระดมเงินทุน จากผู้มีเงินออม ทำหน้าที่ให้บริการทางการเงินแก่ผู้ที่ต้องการเก็บรักษาเงิน และ ประกอบธุรกรรมทางการเงินซึ่งดำเนินธุรกิจตามหลักทฤษฎีดอกเบี้ยเป็นพื้นฐาน สำหรับธนาคารอิสลามนั้นทำหน้าที่เหมือนกับธนาคารพาณิชย์ทั่วไป แต่ดำเนินธุรกิจตามทฤษฎีตัวแทนทางการเงินที่ไม่เกี่ยวข้องกับระบบดอกเบี้ย ธนาคารพาณิชย์ และ ธนาคารอิสลามมีความแตกต่างที่สำคัญคือ ระบบผลตอบแทนกล่าวคือ ในระบบธนาคารอิสลามนั้นใช้ระบบแบ่งปันผลกำไรขาดทุน (Profit and losssharing / PLS) แทนระบบดอกเบี้ยในส่วนของการบริหารจัดการของธนาคารอิสลามนั้นอยู่บนพื้นฐานของหลักการของศาสนาอิสลาม ที่เกี่ยวกับการอนุมัติ (หะลาล) และการไม่อนุมัติ...
ธนาคารอิสลาม

ระบบธนาคารอิสลาม(Islamic Bank) คืออะไร

หลักการขั้นพื้นฐานของธนาคารอิสลาม ตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลักการถือหุ้นส่วนร่วมกันกล่าวคือ ทั้งระบบธนาคาร ผู้ถือหุ้นส่วน ผู้ฝากเงิน ผู้ลงทุนและผู้กู้ยืมจะร่วมกันอยู่ในฐานะหุ้นส่วน หลักการนี้จะทำให้ทุนและแรงงานสามารถรวมกันได้ในฐานะหุ้นส่วนเพื่อประกอบการการผลิตทางเศรษฐกิจ รายได้จากการประกอบการต่าง ๆ ของธนาคารจะนำมาแบ่งให้แก่หุ้นส่วนอย่างยุติธรรม หลังจากหักค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทั้งหมดของการดำเนินงานระหว่างปีแล้ว หลักการดังกล่าวนี้ไม่เพียงแต่จะนำมาใช้ได้ภายในระบบธนาคารเท่านั้น แต่ยังสามารถนำไปใช้ในกิจกรรมทางเศรษฐกิจส่วนอื่น ๆ ได้อีกเช่น กิจการอุตสาหกรรม การพานิชย์...
ธนาคารอิสลาม

การหาเงินทุนของธนาคารอิสลาม

      ธนาคาร หมายถึง นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายบริษัท หรือ บริษัทมหาชนจำกัด ที่ใช้ชื่อหรือคำแสดงชื่อว่า ธนาคาร ซึ่งประกอบธุรกิจเกี่ยวกับเงินและธุรกิจหลักทรัพย์ ส่วนธนาคารพาณิชย์ หมายถึง ธนาคารที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจประเภทรับฝากเงินที่ต้องจ่ายคืนเมื่อทวงถามหรือเมื่อสิ้นระยะเวลาที่กำหนดไว้ และใช้ประโยชน์เงินนั้นในทางหนึ่งหรือหลายทาง เช่น ให้สินเชื่อ ซื้อขายตั๋วแลกเงินหรือตราสารเปลี่ยนมืออื่นใด ซื้อขายเงินปริวรรตต่างประเทศ...
ธนาคารอิสลาม

ธนาคารอิสลามฯในกระแสแรงบีบ แห่งมหาสมุทรดอกเบี้ย

ธนาคารอิสลามฯในกระแสแรงบีบ แห่งมหาสมุทรดอกเบี้ยผ่านมุมมอง ” ดร.อณัส อมาตยกุล“ ประธานบอร์ดชะรีอะฮ์ไอแบงก์ สำนักข่าวอะลามี่ : การกำเนิดของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เมื่อกว่า10ปีที่ผ่านมา ทำให้ระบบการเงินการธนาคารอิสลามในประเทศไทย ตื่นตัวท่ามกลางการเรียนรู้เรื่องใหม่ๆ พร้อมกับที่ธนาคารอิสลามฯ ต้องรับคำถามมากมายว่าปลอดดอกเบี้ยจริงหรือไม่ ส่งผลกระทบเรื่องความเชื่อมั่น     นิตยสาร ดิ อะลามี่ ฉบับนี้เราจะมารู้จักระบบการเงินแบบชะรีอะฮ์ โดยผ่านมุมมอง ” ดร.อณัส อมาตยกุล“(...
ธนาคารอิสลาม

ใครคือเจ้าของธนาคารโลก

ประธานาธิบดีสหรัฐฯ บารัค โอบามา เสนอชื่อนาย จิมยองคิม ชาวอเมริกันเชื้อสายเกาหลี ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนา เป็นผู้สมัครจากสหรัฐฯ ดร. Jim Yong Kim เคยเป็นผู้นำโครงการต่อสู้โรคเอดส์ของสหประชาชาติและเป็นผู้ก่อตั้งองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรเพื่อสนับสนุนการดูแลรักษาสุขภาพประชากรทั่วโลก ปัจจุบันดำรงตำแหน่งอธิการบดี Dartmouth College ในการชิงตำแหน่งประธานธนาคารโลก นอกจากนี้ยังมีผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานธนาคารโลกอีก 2...
ธนาคารอิสลาม

บอร์ดชารีอะฮ์ ธนาคารอิสลาม ใหม่(New!)

 ธนาคารอิสลามปรับบอร์ด ชารีอะฮ์ ใหม่ โดยให้คณะที่ปรึกษาธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยมีอำนาจหน้าที่ให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำคณะกรรมการธนาคารเกี่ยวกับหลักการอิสลามที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของธนาคารไม่ขัดต่อหลักการของศาสนาอิสลาม โดยมีรายชื่อดังนี้  ดร อณัส อมาตยกุล รศ อัลดุลเลาะ อับรู ดร มะรอนิง สาแลมิง นายปราโมทย์ สมะดี นายเสนีย์ อยู่เป็นสุข Incoming search...
ธนาคารอิสลาม

ไอแบงก์ยึดหลักชะรีอะฮ์ เปิดตัวโครงการ “ความสะอาดเป็นส่วนหนึ่งของความศรัทธา” รุกหนักปล่อยสินเชื่อรายย่อย เจาะตลาดเป้าหมาย

ไอแบงก์ยึดหลักชะรีอะฮ์  เปิดตัวโครงการ “ความสะอาดเป็นส่วนหนึ่งของความศรัทธา” รุกหนักปล่อยสินเชื่อรายย่อย เจาะตลาดเป้าหมาย ร้านค้า แผงลอยรถเข็น ขายอาหารเครื่องดื่ม  นำร่องพื้นที่กทม. 5 พันราย  นายบัณฑิต โสตถิพลาฤทธิ์  ประธานกรรมการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  เปิดเผยว่า โครงการ “ความสะอาดเป็นส่วนหนึ่งของความศรัทธา” ได้วางเป้าหมายมุ่งเน้นไปที่ลูกค้า ผู้ทำธุรกิจประกอบอาหารและเครื่องดื่ม โดยตั้งเป้าว่าจะสามารถกระจายโครงการดังกล่าว สู่ผู้ประกอบการอาหารและเครื่องดื่มที่เป็นลักษณะร้านค้า แผงลอย...
ธนาคารอิสลาม

หลักการธนาคารอิสลาม(Principle of Islamic Bank)

         ธนาคารอิสลามวางรากฐานอยู่บนหลักการหุ้นส่วน กล่าวคือ ทั้งระบบธนาคาร ผู้ถือหุ้น ผู้ฝากเงิน ผู้ลงทุน และผู้ยืม จะร่วมกันเป็นหุ้นส่วน หลักการนี้จะทำให้ทุนและแรงงานสามารถรวมกันได้ในฐานะหุ้นส่วนในการประกอบการ การรวมดังกล่าวมิใช่เป็นการรวมตัวกันแต่เฉพาะด้านวัตถุอย่างที่คนในปัจจุบันเข้าใจกันแต่เพียงอย่างเดียว แต่การรวมกันของอิสลามมีความหมายมากไปกว่านั้น เพราะว่าอิสลามได้วางหลักจริยธรรมทางเศรษฐกิจเอาไว้ โดยนำเอาคุณค่าทางด้านวัตถุและจิตใจมารวมเข้าไว้ด้วยกันในการกำหนดพฤติกรรมของระบบเศรษฐกิจ และแนวทางจริยธรรมทางเศรษฐกิจของอิสลามจะบังเกิดขึ้นมาก็ต่อเมื่อได้มีการนำเอาหลักการหุ้นส่วนมาใช้ กลไกของระบบธนาคารอิสลาม          เนื่องจากระบบธนาคารอิสลามตั้งอยู่บนหลักการหุ้นส่วนและไม่มีดอกเบี้ย...
ธนาคารอิสลาม

รูปแบบการให้บริการของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

เมื่อพระราชบัญญัติก่อตั้งธนาคารอิสลามมีผลบังคับใช้ ทำให้มีการก่อตั้งธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยขึ้น โดยได้ระดมผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญร่วมกันวางระบบธนาคารปลอดดอกเบี้ย ซึ่งรูปแบบการให้บริการของธนาคารปลอดดอกเบี้ยเป็นอย่างไร ฉบับนี้ “รอบรู้เศรษฐกิจการเงินอิสลาม” มีคำตอบ….. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2546 ปัจจุบันมีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลัง  โดยมีวัตถุประสงค์ในการเป็นกลไกระดมเงินออมและการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ เพื่อสนับสนุนธุรกรรมทางการเงินแก่ประชาชน ผู้ประกอบการโดยเฉพาะมุสลิม และเป็นทางเลือกในการออมและการลงทุนของประชาชนทั่วไป ธนาคารอิสลามฯประกอบธุรกิจทางการเงินที่ไม่ผูกพันกับดอกเบี้ย แต่อยู่บนหลักการที่มีความเสี่ยงร่วมกัน มีคณะที่ปรึกษาด้านศาสนาให้คำแนะนำ ตรวจสอบ...
ธนาคารอิสลาม

การก่อตั้งธนาคารอิสลามในประเทศไทย

ในประเทศไทยมีมุสลิมหรือผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามประมาณ 8 ล้านคน ซึ่งถือเป็นอันดับสองของประเทศ โดยส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และมีความต้องการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ไม่ขัดต่อหลักศาสนา และแตกต่างจากระบบธนาคารพาณิชย์ทั่วไปที่ดาเนินธุรกรรมเกี่ยวข้องกับดอกเบี้ย ซึ่งเป็นข้อห้ามของศาสนา ทาให้มีการผลักดันในการก่อตั้งธนาคารอิสลามขึ้นในประเทศไทย โดยแนวความคิดครั้งแรกมีขึ้นในปี พ.ศ. 2537 เมื่อรัฐบาลไทยได้ลงนามใน “โครงการพัฒนาสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ” ระหว่าง อินโดนีเซีย มาเลเซีย...
ธนาคารอิสลาม

จุดกำเนิดระบบธนาคารอิสลาม(Islamic Bank)

“ท่านศาสนฑูตได้สาปแช่งผู้ที่กินดอกเบี้ย ผู้ที่ให้ดอกเบี้ยกับผู้ที่กินดอกเบี้ย ผู้ที่บันทึกดอกเบี้ย ผู้ที่เป็นพยานทั้งสองเกี่ยวกับการกินดอกเบี้ย โดยที่ท่านศาสดาได้กล่าวว่า “พวกเขาทั้งหลายจะได้รับบาปเท่าเทียบกัน” (บันทึกโดยมุสลิม) คาสอนนี้เองจุดกาเนิดของการคิดค้นระบบธนาคารอิสลามขึ้น ในตอนนี้เรามาดูกันว่าต้นกำเนิดของระบบธนาคารอิสลามเกิดขึ้นมาได้อย่างไร จุดเริ่มต้นของระบบธนาคารอิสลามเกิดขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1963 ในประเทศอิยิปต์ โดยดร. Dr. Ahmad Elnaggar นักเศรษฐศาสตร์ชาวอียิปต์ได้ผลักดันการจัดตั้ง Mit Ghamr...
Translate »

View My Stats backlink seo ping